Przedszkole nr 1 w Tarnobrzegu
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Zapraszamy do zapoznania się z:

Zestawem programów realizowanych w roku szkolnym 2017/2018

Ramowym Rozkładem Dnia - grupa młodsza i grupa starsza


Rodzicom powierzającym nam swoje dzieci oferujemy:

 • 100 miejsc dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat w 4 - oddziałowej placówce.
 • Przestronne, słoneczne, wyposażone w estetyczne i kolorowe zabawki sale, sypialnię dla najmłodszych przedszkolaków, salę gimnastyczną oraz rozległy, otoczony zielenią plac zabaw.
 • Rozwijanie wyobraźni twórczej wychowanków podczas zajęć plastycznych, muzycznych i konstrukcyjnych.
 • Możliwość odnoszenia przez dziecko sukcesów w wewnętrznych i zewnętrznych konkursach twórczości dziecięcej.
 • Udział dzieci w spektaklach teatralnych na terenie placówki, wycieczkach po mieście, do muzeum, na wystawy.
 • Wieloletnią tradycję w postaci uroczystości rodzinnych, m. in. Dzień Babci i Dziadka, Święto Rodziców, imprezom tym towarzyszą inscenizacje dziecięce i wspólna zabawa.
 • Dobre przygotowanie dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego, o czym świadczą opinie nauczycieli z pobliskich szkół podstawowych.
 • Zajęcia dodatkowe bezpłatne: religia, zajęcia logopedyczne, zajęcia z psychologiem i socjoterapeutą.
 • Poobiedni relaks (leżakowanie) w najmłodszej grupie przy muzyce w towarzystwie przytulanek.
 • Dostosowanie jadłospisu do indywidualnych potrzeb dzieci, w  których diecie niezbędna jest eliminacja niektórych produktów.

    W naszym przedszkolu:

 1. Umożliwiamy dzieciom nabywanie różnorodnych umiejętności, sprawności i doświadczeń zgodnych z ich indywidualnymi możliwościami i potrzebami.
 2. Dbamy o to, aby dzieci czuły się w naszym przedszkolu swobodnie, radośnie i bezpiecznie.
 3. Pragniemy odkrywać i rozwijać w naszych wychowankach talenty muzyczne, plastyczne, taneczne i aktorskie.
 4. Chcemy, aby nasze przedszkolaki posiadały wiedzę o zdrowym stylu życia, dlatego promujemy zdrowie zdobywając Ceryfikaty Szkół Promujących Zdrowie. 
 5. Jesteśmy otwarci na propozycje rodziców i ich udział w życiu przedszkola.
 6. Istniejemy by pomagać rodzicom w procesie wychowania, opieki i edukacji.
 7. Umożliwiamy wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom.
 8.  Przygotowujemy dzieci do podjęcia nauki w szkole, osiągania przez nie sukcesów edukacyjnych, a także radzenia sobie z trudnościami.
 9. Zaszczepiamy w dzieciach poczucie przynależności do określonych grup (rodziny, grupy rówieśników, przyjaciół, narodu itp.) i świadomości narodowej.
 10. Pracę dydaktyczną i opiekuńczo - wychowawczą opieramy o podstawę programową wychowania przedszkolnego, programy zatwierdzone przez MEN w wykazie programów dopuszczalnych do realizacji oraz o programy autorskie: "Jestem Polakiem Europejczykiem", "Edukacji Teatralna w przedszkolu".