Przedszkole nr 1 w Tarnobrzegu

  O nas 

Przedszkole nr 1 w Tarnobrzegu położone jest przy ulicy Kosmonautów 4 na osiedlu Przywiśle, z dala od wzmożonego ruchu ulicznego i miejskiego hałasu, otoczone zielenią. Placówka posiada bardzo dobre warunki lokalowe: duże funkcjonalnie i estetycznie urządzone sale zabaw i zajęć dla dzieci, sypialnię dla dzieci najmłodszych, salę gimnastyczną gdzie odbywają się zajęcia ruchowe, rytmika, imprezy i uroczystości oraz piękny zielony plac zabaw.

Placówka czynna jest w godzinach od 6.00 - 16.30.
W przedszkolu funkcjonują 4 oddziały - każdy dla dzieci w tym samym wieku.

Oddział I to 3 - latki - "Misiaczki"
Oddział II to 4 - latki  - "Krasnale"
Oddział III to 5 - latki - "Muchomorki"

Oddział IV to 6 - latki - "Sówki Mądre Główki"

Przedszkole posiada własną Koncepcję. W trakcie codziennych zajęć rozbudzamy i rozwijamy zainteresowania dzieci plastyką, muzyką, teatrem, literaturą i tańcem. Przedszkole jest otwarte na potrzeby środowiska lokalnego. Bierzemy udział w przeglądach, konkursach, festiwalach organizowanych na terenie naszego miasta. Co dwa miesiące wydajemy gazetkę informacyjną dla rodziców: "Nowinki z Jedynki".

Kadrę naszego przedszkola stanowią nauczyciele posiadający wymagane w pracy z dziećmi kwalifikacje zawodowe i stale doskonalący swoje umiejętności pedagogiczne przez uczestnictwo w kursach, warsztatach, seminariach.
Nauczycielki realizują kolejne ścieżki awansu zawodowego, tworzą programy autorskie, realizują innowacje pedagogiczne, są opiekunami praktyk pedagogicznych.
Nauczycielki posiadają wysoki poziom kultury osobistej. Ich kontakty z rodzicami i dziećmi cechuje duża komunikatywność, empatia, otwartość na zmiany i indywidualizację procesu nauczania, tolerancja i takt pedagogiczny. Tworzą zgrany, kreatywny zespół chętnie współpracujący z rodzicami. Stosują najnowsze skuteczne metody nauczania. Są absolutnie oddane pracy, która stanowi ich osobistą pasję. 


Dyrektorem przedszkola od 1997 roku  jest mgr Teresa Jurek, nauczyciel dyplomowany o kwalifikacjach z zakresu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej.  

W skład grona pedagogicznego wchodzą nauczyciele:

 • nauczyciel dyplomowany mgr Grażyna Domańska (wychowanie przedszkolne; pedagogika wczesnoszkolna; oligofrenopedagogika, zarządzanie oświatą, Edukacja i terapia dzieci z zaburzeniami autystycznymi, w tym z Zespołem Aspergera)
 • nauczyciel dyplomowany mgr Agnieszka Grębowiec (pedagogika wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym, terapia pedagogiczna, zarządzanie oświatą)
 • nauczyciel mianowany mgr Beata Grosiak - Krasoń (pedagogika przedszkolna, terapia pedagogiczna)
 • nauczyciel mianowany mgr Zofia Kupiec (pedagogika przedszkolna)
 • nauczyciel dyplomowany mgr Dorota Magda (pedagogika przedszkolna; zarządzanie oświatą, terapia pedagogiczna, logopedia)
 • nauczyciel mianowany mgr Dorota Marek (pedagogika przedszkolna, Edukacja i terapia dzieci z zaburzeniami autystycznymi, w tym z Zespołem Aspergera)
 • nauczyciel wspomagający mgr Rozalia Rączka
 • nauczyciel wspomagajacy mgr Agnieszka Wiatros
 • nauczyciel kontraktowy ks. Tomasz Kopeć (nauka religii)

Oprócz kadry pedagogicznej w naszym przedszkolu zatrudniony jest personel administracyjno - obsługowy, który dba o finanse placówki, wyżywienie oraz porządek, czystość i ład na terenie przedszkola. 

Osoby te są bardzo zaangażowane nie tylko w obowiązki czysto zawodowe, ale również współtworzą przyjemną, miłą atmosferę przedszkola. Dla osób przygotowujących posiłki ważne są gusta i preferencje kulinarne naszych przedszkolaków, dlatego jedzenie jest nie tylko zdrowe, urozmaicone, ale przede wszystkim smaczne jak w kuchni domowej.

Personel administracyjno - obsługowy tworzą:

 • Krystyna Szegda - intendent
 • Bernadeta Myszkowska - pomoc nauczycielki
 • Joanna Gronek-Szulc - woźna oddziałowa
 • Marzena Cena - woźna oddziałowa
 • Agnieszka Idec - woźna oddziałowa 
 • Ewa Piękoś - woźna oddziałowa 
 • Danuta Mazurkiewicz - woźna oddziałowa 
 • Zofia Górska - szef kuchni
 • Grażyna Wyparło - pomoc kucharza
 • Waldemar  Kiszka - woźny