Przedszkole nr 1 w Tarnobrzegu
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Zapraszamy na nową stronę
Przedszkola Nr 1 w Tarnobrzegu

Od stycznia b.r. jesteśmy widoczni pod adresem www.przedszkole1.schoolpage.pl

 

Rekrutacja do naszego przedszkola na rok szkolny 2022/2023 

Proces rekrutacji rozpocznie się 1 marca 2022r. od godz. 8.00 i będzie trwała do 15 marca 2022r. do godz. 15.00Zapisów dokonujemy drogą elektroniczną na stronie:

https://naborp-kandydat.innowacyjny.tarnobrzeg.pl/tarnobrzeg 

dostępność strony od 1 marca 2022r.


Natomiast deklaracje o kontynuowaniu uczęszczania dziecka do naszego przedszkola prosimy składać od 15 lutego 2022r. od godz. 8.00 - 21 lutego 2022r. do godz.15:00.

deklaracja o kontynuacji

Szczegółowe informacje dotyczące naboru w poniższym linku:

Zarządzenie PM w sprawie naboru do przedszkola wraz z harmonogramem naboru

 

 

Dzień Edukacji Narodowej

 

Zielona Niepodległa

 

więcej...

Sprzątamy świat

 

więcej...

Witamy w nowym roku przedszkolnym 2021/22

II miejsce w sztafecie przedskolaków na 40 Biegu Siarkowca

Sprawozdanie finansowe za rok 2020

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 wrzesnia 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczyposplitej Polskiej (Dz. U. 2017 poz.1911) §34 ust. 1, §34 ust. 9 i §34 ust. 10 poniżej publikujemy sprawozdanie finansowe naszej placówki za rok 2020.

Sprawozdanie finansowe Przedszkola nr 1 w Tarnobrzegu za rok 2020

 

Rekrutacja do naszego przedszkola na rok szkolny 2021/2022

1 czerwca ruszyła rekrutacja uzupełniająca do naszego przedszkola i trwać będzie do 10 czerwca do godziny 15.00.

Proces rozpocznie się 1 marca 2021r. od godz. 8.00 i będzie trwała do 15 marca 2021r. do godz. 15.00Zapisów dokonujemy drogą elektroniczną na stronie:

https://naborp-kandydat.innowacyjny.tarnobrzeg.pl/tarnobrzeg 

dostępność strony od 1 marca 2021r.


Natomiast deklaracje o kontynuowaniu uczęszczania dziecka do naszego przedszkola prosimy składać od 15 lutego 2021r. od godz. 8.00 - 19 lutego 2021r. do godz.15:00.

deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

Szczegółowe informacje dotyczące naboru w poniższym linku:

Zarządzenie PM w sprawie naboru do przedszkola wraz z harmonogramem naboru

Serdecznie zapraszamy do naszej placówki!

 

Obchody Święta Niepodległości

W tegorocznej akcji "Szkoła do hymnu" objętej patronatem Ministra Edukacji i Nauki wzięło udział 16 269 szkół, przedszkoli i placówek oświatowych z całego kraju. Nie mogło nas zabraknąć w tym zacnym gronie.

I miejsce w konkursie wojewódzkim

W konkursie plastycznym "Gospodarstwo rolne w oczach dziecka" organizowanym przez Urząd Statystyczny w Rzeszowie z okazji Powszechnego Spisu Rolnego zdobyliśmy I MIEJSCE. Zwycięskie prace narysowały Zosia, Emilka i Michalinka z grupy Muchomorków. Gratulacje.

Wyniki konkursu na stronie internetowej Organizatora - Urządu Statystycznego w Rzeszowie

Wyróżnienie dla Michalinki

  

Sprzątanie świata 2020

Więcej w Wydarzenia i zakładkach grup. 

Dzień Kropki

Więcej w zakładkach grup.

Ważne dokumenty

Procedury Bezpieczeństwa w czasie zagrożenia epidemicznego w związku z emisją covid - 19
w Przedszkolu Nr 1 w Tarnobrzegu

Aneks Nr 1 do Procedur Bezpieczeństwa

Aneks Nr 2 do Procedur Bezpieczeństwa

ORGANIZACJĄ PRACY PRZEDSZKOLA NR 1 W TARNOBRZEGU

OD DNIA 1 WRZEŚNIA 2020

Szanowni Państwo,
W placówkach przedszkolnych wprowadzone zostały szczególne środki ostrożności wynikające z wytycznych przeciwepidemicznych wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego. W związku z powyższym, w trosce o dobro i zdrowie naszych podopiecznych i pracowników informujemy o wprowadzeniu nowych zasad:

1. Pierwszego dnia pobytu dziecka w przedszkolu będziecie Państwo zobligowani do wypełnienia kwalifikacyjnej ankiety epidemiologicznej oraz oświadczeń.

2. Na terenie placówki dzieci są zwolnione z obowiązku używania środków zapobiegawczych w tym zasłanianie ust oraz nosa.

3. Dziecko powinno być przyprowadzane tylko przez jednego rodzica/opiekuna bez innych osób towarzyszących.

4. Dziecko do przedszkola proszę przyprowadzać do godz. 800.

5. Przed wejściem dziecka do przedszkola będzie dokonywany pomiar temperatury ciała dziecka termometrem bezdotykowym na podstawie Państwa zgody. W przypadku wystąpienia temperatury powyżej 37,2 stopni Celcjusza dziecko nie będzie mogło pozostać w przedszkolu.

6. Przed wejściem do przedszkola należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk zgodnie z instrukcją).

7. Dziecko odbierane jest przez pracownika przedszkola w wyznaczonej strefie dla rodzica i zaprowadzane do szatni, a stamtąd do sali.

8. Do szatni przedszkolnej będą mogli wejść tylko rodzice 3-latków i dzieci nowo przyjętych. W szatni może przebywać jednorazowo 2 rodziców.

9. Rodzice/opiekunowie przyprowadzający/odbierający dziecko do/z przedszkola zachowują dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola oraz innych dzieci i ich rodziców/opiekunów wynoszący min. 1,5m.

10. Objawy infekcji: podwyższona temperatura, kaszel, katar, osłabienie (bez względu na etiologię) wykluczają możliwość uczęszczania dziecka do przedszkola. W przypadku pojawienia się w czasie pobytu w przedszkolu niepokojących objawów dziecko przebywa pod opieką osoby dorosłej w pomieszczeniu izolacji do momentu Państwa przybycia.

11.Kontakt z wychowawcą odbywać się będzie w formie elektronicznej lub telefonicznej lub innej ustalonej z nauczycielem.

12. Obowiązuje zakaz przynoszenia zabawek i niepotrzebnych przedmiotów z domu do przedszkola.

Proszę o wyrozumiałość i cierpliwość. Wszystkie procedury mogą wydać się uciążliwe, ale ich rygorystyczne przestrzeganie to troska o zdrowie i bezpieczeństwo Państwa dzieci, pracowników przedszkola oraz Państwa.

Proszę uwzględnić, że czas pozostawiania dziecka w przedszkolu będzie dłuższy niż zwykle w związku  z obowiązującymi procedurami.                                               

p.o. Dyrektora Przedszkola Nr 1 w Tarnobrzegu Agnieszka Grębowiec

Witamy w roku przedszkolnym 2020/2021

Informacja o wznowieniu rekrutacji

Zostały określone nowe terminy postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Tarnobrzeg w roku szkolnym 2020/2021.

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane odbywać się będzie poprzez przesłanie skanu lub zdjęcia wypełnionego i podpisanego dokumentu na adres mailowy przedszkola administracja@przedszkole1.tarnobrzeg.pl w dniach 04.06.2020r. od godz. 15.00 - 10.06.2020r. do godz. 10.00.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru w poniższym linku:

Zarządzenie Prezydenta Miasta Tarnobrzega w sprawie nowych terminów naboru

Potwierdzenie_woli_przedszkole_2020.pdf

Agnieszka Grębowiec

p.o. Dyrektora Przedszkola nr1 w Tarnobrzegu.

Informacja w sprawie otwarcia przedszkoli

Szanowni Rodzice!

Informuję, że Prezydent Miasta Tarnobrzega w dniu 18 maja 2020r. podjął decyzję o otwarciu prowadzonych przez Miasto Tarnobrzeg przedszkoli i żłobków.

Jednocześnie zaznaczam, że w pierwszej kolejności z opieki w przedszkolu będą mogły skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu lub zagrożeni są utratą tejże pracy. 

W związku z panującą pandemią przedszkole będzie działało w szczególnym reżimie sanitarnym z uwzględnieniem Procedur bezpieczeństwa w czasie zagrożenia epidemicznego w związku z emisją wirusa Covid – 19 w Przedszkolu Nr 1 w Tarnobrzegu.

Agnieszka Grębowiec

p o. Dyrektora Przedszkola Nr 1 w Tarnobrzegu

Informacja w sprawie otwarcia przedszkoli

SZANOWNI RODZICE

Informuję, że decyzją Prezydenta Miasta Tarnobrzega żłobki i przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tarnobrzeg nie zostaną otwarte z dniem 11.05.2020. Decyzja o terminie wznowienia działalności żłobków i przedszkoli zostanie podjęta dopiero po zapewnieniu wszystkich niezbędnych dla bezpieczeństwa dzieci i pracowników środków oraz spełnieniu szczegółowych wymogów Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tarnobrzegu, a także po zaopiniowaniu przygotowanych przez dyrektorów placówek procedur przez Komisję Zdrowia, Rodziny i Ochrony Środowiska oraz Komisję Oświaty, Kultury i Sportu.

Agnieszka Grębowiec

p.o. Dyrektora Przedszkola Nr 1 w Tarnobrzegu

Informacja o wznowieniu działalności przedszkola

Szanowni Rodzice!

W związku z możliwością uruchomienia od dnia 06 maja 2020 roku działalności opiekuńczo – wychowawczej przedszkoli i żłobków na terenie miasta informuję, że decyzją Prezydenta Miasta Tarnobrzega w chwili obecnej przedszkola i żłobki przygotowywane są do wznowienia w/w działalności. Prezydent Miasta Tarnobrzega, jako organ prowadzący zobowiązał dyrektorów placówek do opracowania procedur bezpieczeństwa w podległych placówkach. Procedury te zostaną przekazane do zaopiniowania do Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Tarnobrzegu. Dopiero po uzyskaniu pozytywnej opinii oraz zapewnieniu warunków i zasad oraz spełnieniu wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego Prezydent Miasta Tarnobrzega podejmie decyzję o dacie otwarcia przedszkoli i żłobków na terenie miasta. 

Jednocześnie informuję, że w pierwszej kolejności ze żłobków i przedszkoli będą mogły skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu lub zagrożeni są utratą tejże pracy. 

Agnieszka Grębowiec

p.o. Dyrektora Przedszkola Nr 1 w Tarnobrzegu

Sprawozdanie finansowe za rok 2019

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 wrzesnia 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczyposplitej Polskiej (Dz. U. 2017 poz.1911) §34 ust. 1, §34 ust. 9 i §34 ust. 10 poniżej publikujemy sprawozdanie finansowe naszej placówki za rok 2019.

Informacja dotycząca rekrutacji

Drodzy Rodzice w związku z decyzją Pana Prezydenta informujemy o zawieszeniu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli na czas uchylenia ograniczenia funkcjonowania publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty.

W terminie 7 dni od dnia uchylenia ograniczenia w funkcjonowaniu publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, zostanie ustalony nowy harmonogram dla przedszkoli dla kolejnych etapów rekrutacji.

 Zarządzenie Prezydenta Miasta o zawieszeniu postepowania rekrutacyjnego.

Pomagamy zwierzętom z tarnobrzeskiego schroniska

 

Rekrutacja do naszego przedszkola na rok szkolny 2020/2021

Proces rozpocznie się 28 lutego 2020r. od godz. 16.00 i będzie trwała do 16 marca 2020r. do godz. 16.00Zapisów dokonujemy drogą elektroniczną na stronie:

https://naborp-kandydat.innowacyjny.tarnobrzeg.pl/tarnobrzeg dostępność strony od 28 lutego


Podpisane wnioski o przyjęcie oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów rekrutacyjnych prosimy składać w naszej placówce w terminie od 02 marca od godz. 08.00 do 19 marca do godz. 15.00.

Natomiast deklaracje o kontynuowaniu uczęszczania dziecka do naszego przedszkola prosimy składać od 20 - 28 lutego 2020r. do godz.16:00.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru w poniższych linkach:

przedszkola rekrutacja _zarządzenie

Harmonogram nabór przedszkola 2020/2021

Serdecznie zapraszamy do naszej placówki! 

 

Znakomity gość - Prezydent Tarnobrzega Pan Dariusz Bożek

 

więcej...

  

Koncert charytatywny "Wszystkie dzieci nasze są"

 

więcej...

Spotkanie z cyklu"Bezpieczne Ferie"

 

Dar dla Domu Dziecka w Skopaniu

 

Wysyłamy kartki do seniorów

 

  

Jasełka

 

 

Prezent od Prezydenta Rzeczypospolitej

Udział w akcji Ministra Edukacji Narodowej

 

  

Więcej na ten temat w zakładkach grup.

Witamy w roku przedszkolnym 2019/2020

Sprawozdanie finansowe za rok 2018

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 wrzesnia 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczyposplitej Polskiej (Dz. U. 2017 poz.1911) §34 ust. 1, §34 ust. 9 i §34 ust. 10 poniżej publikujemy sprawozdanie finansowe naszej placówki za rok 2018.

sprawozdanie finansowe Przedszkola Nr 1 za rok 2018

 

Rekrutacja uzupełniająca do naszego przedszkola na rok szkolny 2019/2020

trwa od 29 kwietnia 2019 r. od godziny 12:00 do 12 maja 2019 r. do godziny 15:00

Zapisów dokonujemy drogą elektroniczną na stronie:

https://naborp-kandydat.innowacyjny.tarnobrzeg.pl/tarnobrzeg

Podpisane wnioski o przyjęcie oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów rekrutacyjnych prosimy składać w naszej placówce w terminie od 29 kwietnia od godz. 12:00 do 13 maja 2019r. do godz. 15:00.


 

 

Rekrutacja do naszego przedszkola na rok szkolny 2019/2020

rozpocznie się 19 lutego 2019r. od godz. 13.00
i będzie trwała do 4 marca 2019r. do godz. 20.00
.

Zapisów dokonujemy drogą elektroniczną na stronie:

https://naborp-kandydat.innowacyjny.tarnobrzeg.pl/tarnobrzeg

dostępność strony od 19 lutego


Podpisane wnioski o przyjęcie oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów rekrutacyjnych prosimy składać w naszej placówce w terminie od 19 lutego godz. 13.00 do 08 marca do godz. 12.00.

Natomiast deklaracje o kontynuowaniu uczęszczania dziecka do naszego przedszkola prosimy składać od 12 - 18 lutego 2019r. do godz.16:00.

Serdecznie zapraszamy do naszej placówki!

 

więcej...

 

więcej...

"Wszystkie dzieci nasze są" koncert charytatywny

więcej...

 

I miejsce i wyróżnienie w konkursie PSB "Mrówka"

więcej...

Spotkanie z Mikołajem

więcej...

Więcej w zakładkach grup i w wydarzeniach

Echo Dnia

 

Dzień chłopaka

Sprzątanie Świata 2018

więcej...

Pasowanie

więcej...

Znakomity gość

więcej...

Witamy w roku przedszkolnym 2018/2019

Nasze osiągnięcia

więcej...

Starszaki na ludową nutę podczas występu "Wielka Scena - Mali Artyści"

więcej...

Lekcja języka angielskiego z misiem Eddy i British School

więcej...

 GŁOSOWANIE ZAKOŃCZONE W AKADEMII WYOBRAŹNI PLAY DOH!

http://www.akademia-playdoh.pl/akademiawyobrazni,konkurs,31,przyjecie-urodzinowe,3368.html

 Do wygrania wspaniałe nagrody - wyposażenie sali i zabawki!

Czekamy na wyniki głosowania

Obchody Tygodnia Bibliotek i Dnia Bibliotekarza

więcej...

więcej...

Tegoroczny Konkurs Recytatorski za nami

więcej...

Teatrzyk "Zaginiona owieczka"

więcej...

Krasnale przywitały wiosnę

więcej...

Teatr Lalek - Kocmouszek

więcej...

Rekrutacja do naszego przedszkola na rok szkolny 2018/2019  

od 1 marca 2018r. od godziny 8:00 do 15 marca 2018r. do godziny 15:00 

drogą elektroniczną na stronie:

http://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/tarnobrzeg


Prosimy zapoznać się z terminami rekrutacji.

do pobrania:

Terminy rekrutacji

Serdecznie zapraszamy do naszej placówki!

II miejsce i wyróżnienie w konkursie plastycznym

Spotkanie z leśniczym

więcej...

Dzień Otwartych Drzwi

więcej...

Spotkanie z przedstawicielami Młodzieżowej Rady naszego miasta

więcej...

Głośne czytanie z okazji Dnia Babci i Dziadka

więcej...

DZIĘKUJEMY ZA GŁOSOWANIE W AKADEMII WYOBRAŹNI PLAY DOH!

Mamy II miejsce!

http://www.akademia-playdoh.pl/akademiawyobrazni,zwyciezcy,30.html

Świąteczne czytanie

więcej...

Kiermasz bożonarodzeniowy

Mamy osiągnięcie w Świątecznym Miejskim Konkursie na najładniejszy łańcuch choinkowy

 

więcej...

Dziękujemy za prezenty dla Dzieci z Domu Dziecka w Skopaniu

Taniec dla Mikołaja - występ 6-latków podczas Parady Mikołajów

więcej...

Czytający goście

więcej...

Pasowanie 2017

więcej...

5 i 6-latki w Muzeum Bombki Choinkowej w Nowej Dębie

więcej...

DZIĘKUJEMY ZA GŁOSOWANIE W AKADEMII WYOBRAŹNI PLAY DOH!

http://www.akademia-playdoh.pl/akademiawyobrazni,konkurs,29,zabkowa-kraina-z-przedszkola-nr-1-w-tarnobrzegu,3154.html

Pasowanie na Misiaczka - Przedszkolaczka w najmłodszej grupie

więcej...

Spotkanie z Kolejarzami i Strażnikami Ochrony Kolei

więcej...

 Obchody Święta Niepodległości w naszym przedszkolu

www.tarnobreg.pl

więcej...

 


CERTYFIKAT CHRONIMY DZIECI

Z ogromną przyjemnością informujemy, że nasze Przedszkole otrzymało certyfikat "Chronimy dzieci". Certyfikat jest przyznawany placówkom systemu oświaty, które realizują politykę ochrony dzieci przed agresją i krzywdzeniem. Ogólnopolski Program "Chronimy Dzieci" został zainaugurowany w ramach rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”. Program prowadzi Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej.

Zapraszamy na stronę chronimydzieci.pl, gdzie każdy może sprawdzić, czy dana szkoła albo przedszkole przystąpiły do programu i realizują politykę ochrony dzieci przed przemocą.

więcej...

Dziękujemy wszystkim internautom za zaangażowanie
w ciastolinowym konkursie Akademii Wyobraźni Play Doh.

Konkurs wiedzy o św. Janie Pawle II

więcej...

Wycieczka do Hurtowni Zabawek "Kontakt"

Muchomorki...

Sówki...

Sówki i Muchomorki na wystawie w TDK.

więcej...

Dzień Edukacji Narodowej

więcej...

Festiwal tenisa stołwego

więcej...

Sprzątamy świat

więcej...

Pani wiceprzewodnicząca Rady Miasta czytała dzieciom

Witamy w roku przedszkolnym 2017/2018

"Czasem wdzięczność trudno jest ubrać w słowa
wtedy proste - dziękuję - zawiera wszystko co chcemy powiedzieć"

"Pluszaki na odwagę" przekazane do Tarnobrzeskiego Oddziału Ratunkowego

więcej...

Wycieczka do Drukarni w Sandomierzu

więcej...

Mamy Puchar w Tarnobrzeskiej Olimpiadzie Sportowej!

 

www.tarnobrzeg.pl 

więcej...

XVI Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom pod hasłem "Czytanie zbliża"

więcej...

Nasze 6-latki z wizytą u Seniorów

więcej...

Udział naszych przedszkolaków w Miejskich Obchodach Dnia Dziecka

więcej...

Soptkanie z dzielnicowym

więcej...

Wzięliśmy udział w Miejskim Konkursie literacko-plastycznym "Bajka o rzece Wiśle"

 

więcej...

Piękny występ naszych przedszkolaków podczas przeglądu artystycznego w Środowiskowym Domu Kultury

więcej...

Bajkowy korowód zorganizowany przez Miejską Bibliotekę w Tarnobregu

więcej...

NadWisłą24

Mamy I miejsce i puchar w Sztafecie Przedszkolaków!

więcej...

rta24.eu

W Echo Dnia wybieramy Super Przedszkolaki 2017

Głosownie zakończone. Dziękujemy!

wybieramy-super-przedszkolaki-2017-tarnobrzeg

Przedszkole numer 1 w Tarnobrzegu, ulica Kosmonautów 4 Grupa 3-latków – „Misiaczki”

Misiaczki

Przedszkole numer 1 w Tarnobrzegu, ulica Kosmonautów 4 Grupa 4-latków – „Krasnale”

Krasnale

Przedszkole numer 1 w Tarnobrzegu, ulica Kosmonautów 4 Grupa 5-latków – „Muchomorki”

Muchomorki

Przedszkole numer 1 w Tarnobrzegu, ulica Kosmonautów 4 Grupa 6-latków – „Sówki Mądre Główki”

Sówki Mądre Główki

Znalezione obrazy dla zapytania tydzień bibliotek 2017

więcej...

W konkursie Akademii Play - Doh głosowanie zakończone.
Wszystkim głosującym dziękujemy.

Wesołe litery

Starsze grupy w Pacanowie

Sówki Muchomorki Wydarzenia

Obchodziliśmy Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

więcej...

Mamy zwycięzców w Miejskim Konkursie Plastycznym

 

Echo Dnia

więcej...

W świat bajek zaprosili nas uczniowie SP3 w Tarnobrzegu

więcej...

Drodzy Rodzice

Informujemy, iż w okresie wakacyjnym planowany jest remont i tremomodernizacja budynku naszego Przedszkola. W związku z tym zwracamy się z prośbą o przemyślane zapisy dzieci na dyżur wakacyjny. W miesiącu lipcu 2017r. dzieci będą przebywać w budynku sąsiedniego przedszkola. Dziękujemy za wyrozumiałość, a po wakacjach zapraszamy do pięknie wyremontowanej Jedyneczki.

Znalezione obrazy dla zapytania przedszkole

Wystawa „Wilk i Zając – czekaj, ja ci pokażę”

więcej...

 

Nasz udział w Miejskim Przeglądzie Teatralnym

Echo Dnia

więcej...

Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018

SZANOWNI RODZICE 

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Tarnobrzega zapisy dzieci do Przedszkola Nr 1 w Tarnobrzegu trwają od 13 do 24 marca 2017r. do godziny 1500 .

Zarządzenie Prezydenta Miasta Tarnobrzega wraz z Załącznikiem do Zarządzenia

 W sprawie rekrutacji dokumenty do pobrania znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej w zakładce KĄCIK DLA RODZICÓW lub osobiście w naszej placówce.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

X edycja konkursu recytatorskiego za nami...
W tym roku bohaterami wierszy były zwierzęta.

więcej...

Osiągnięcia w Miejskim Konkursie Plastycznym - "Taką szkołę polubię"

 

więcej...

Spotkanie w ramach Dni Otwartych Drzwi naszej Jedyneczki

więcej...

 

Akcja " Stare drzewa znikają - nowe domki pwstają"

więcej...

Rosyjska baśń - Teatr Bazyl z Krakowa

więcej...

14 lutego było u nas walentynkowo

 

 Nasze osiągnięcia w konkursie plastycznym
organizowanym przez Szkołę Podstawową Nr 3 w Tarnobrzegu

więcej...

Nasze Przedszkole wsparło
Tarnobrzeskie Stowarzyszenie "Chrońmy zwierzęta"
organizując akcję: Pomagamy zwierzętom.

więcej...

WSZYSTKIE DZIECI NASZE SĄ - KONCERT CHARYTATYWNY

więcej...

II miejsce w przeglądzie kolęd

więcej...

Piękna i Bestia - spektakl Teatru Edukacja z Wrocławia

więcej...

Znalezione obrazy dla zapytania bezpieczne ferie

więcej...

Głosowanie zakończone

Wszystkim Rodzicom, Przyjaciołom i internautom dziekujemy za codzienne głosowanie na naszą pracę Szopka Bożonarodzeniowa w Akademii Wyobraźni Play Doh.
Dzięki waszym głosom zdobylismy IV miejsce na 50 prac zgłoszonych do konkursu.

http://www.akademia-playdoh.pl/szopka-bozonarodzeniowa-z-tarnobrzega


Świąteczny Kiermasz